Inspirerar unga i Kronoberg

Projektet inom Europeisk volontärtjänst, EVS, handlar om att inspirera ungdomar i Kronoberg till att delta i internationella projekt, lära känna andra kulturer och träffa andra ungdomar.

Tre personer håller upp skyltar framför sig

Volontärerna jobbar med att planera, ordna och dokumentera ungdomsaktiviteter. De hittar sätt och metoder för att inspirera andra ungdomar att delta i internationella utbyten.

Till exempel ordnar de kulturella kvällar där volontärerna möter ungdomar och berättar om sin erfarenhet som volontärer i Sverige och presenterar sina länder och kulturer.

Det bästa med att ta emot volontärer är att få lära känna olika kulturer samt att få nya perspektiv och idéer på vår verksamhet.

Globala Kronoberg koordinerar volontärverksamhet

Globala Kronoberg är en verksamhet som koordinerar EVS-volontärer. Sedan 2011 har vi varit sändande organisation till 55 volontärer och vi har koordinerat 90 volontärer som har varit i olika organisationer och kommunala verksamheter i Kronobergs län.

Vi koordinerar cirka 10 volontärer varje år, både längre och kortare volontärvistelse och vi samarbetar med tre kommuner. Exempel på organisationer som har tagit emot volontärer är kulturhuset Palladiums Vänner, Alvesta kommuns utställningshall och Ljungby kommun kultur- och fritidsförvaltning.

Vår roll som koordinerande organisation är att stödja mottagande organisationer med hela EVS-projektprocessen. Dels ansvarar vi för ansöknings- och rapporteringsprocessen, hjälper med rekrytering av volontärer och hanterar projektets finansiering och ekonomi. Förutom det ansvarar vi för volontärernas vistelse. Vi ordnar alltså boende och språklektioner för volontärer, hjälper dem med läkarbesök och försäkringsärenden, följer lärande- och Youthpassprocessen, ser till att volontärerna får en social mentor. 

Samtidigt, fungerar vi som ett nav som kopplar alla EVS-projekt för projektdokumentation och spridning av resultat. Men framför allt finns vi som stöd till dem som är med i ett EVS-projekt: vi skapar mötesplatser för handledarna att utbyta erfarenheter, ordnar utvärderingsmöten med volontärer och vi hjälper vid svårigheter eller krissituationer. Allt från hemlängtan till byråkratiska utmaningar!

Vi tycker att koordinerande organisationer har en viktig roll i EVS. För volontärer och mottagande organisationer är det en trygghet att ha en organisation med kunskap och erfarenhet som står bakom projektet och som de kan vända sig till för att få information, tips och stöd under hela projektet.

Kontakt

ckeckin@globalakronoberg.se, Globala Kronoberg