Inspirerar unga i Kronoberg

Projektet inom Europeisk volontärtjänst, EVS, handlar om att inspirera ungdomar i Kronoberg till att delta i internationella projekt, lära känna andra kulturer och träffa andra ungdomar.

Tre personer håller upp skyltar framför sig

Volontärerna jobbar med att planera, ordna och dokumentera ungdomsaktiviteter. De hittar sätt och metoder för att inspirera andra ungdomar att delta i internationella utbyten.

Till exempel ordnar de kulturella kvällar där volontärerna möter ungdomar och berättar om sin erfarenhet som volontärer i Sverige och presenterar sina länder och kulturer.

Det bästa med att ta emot volontärer är att få lära känna olika kulturer samt att få nya perspektiv och idéer på vår verksamhet.

Mer information

Webbplats Globala Kronoberg

Facebook Globala Kronoberg

Kontakt

ckeckin@globalakronoberg.se, Projektor Ideell Förening/Globala Kronoberg