Insatser för unga som varken arbetar eller studerar

Bidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Miljö: Storkök. Tre kockar lagar mat.

Bidrag till kommuner och samordningsförbund för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Verksamheten ska i huvudsak riktas till unga och unga nyanlända i åldern 15-25 år.

I samverkan med andra
Verksamheten ska ske i samverkan med olika samhällsaktörer, som till exempel landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer inom det civila samhället. I de planerade eller befintliga verksamheterna ska uppsökande arbete ingå för att nå unga som varken arbetar eller studerar.

Ansökan

Bidraget går inte längre att söka.

Projektets starttid och längd

Projektet kan pågå i högst 12 månader.