Inkludering i Norden – om unga, urbanisering och segregation

Den 3 april 2019 anordnar Nabo, Ungas sociala inkludering i Norden tillsammans med Nordens välfärdscenter, en konferens på Hilton Stockholm. Under dagen presenteras goda exempel på utvecklingsarbete i Norden för att bryta segregationen.

Ylva Saarinen, utredare på MUCF, kommer att presentera en ny studie om ungas sociala inkludering i Sverige. Motsvarande studier från Norge och Island kommer också att presenteras.

Unga från Norden kommer att ge sin syn på resultaten i studierna under konferensen och vi får även ta del av de nordiska ländernas nationella strategier och reformprogram för att bryta bostadssegregationen. Frågan om hur det den danska regeringens så kallade ghettoutspel påverkar självbilden hos de boende kommer också att behandlas.

Nabo, Ungas sociala inkludering i Norden, är ett av de projekt som Sverige startade under sitt ordförandeskapsår 2018 i Nordiska ministerrådet. I Sverige drivs Nabo av MUCF.

Ett fullständigt konferensprogram publiceras inom kort men det går att anmäla sig redan nu. Konferensen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat.    

Anmälan görs via Nordens välfärdscenter