Inkluderande ledarskap i praktiken

2018-10-16

Tisdag den 16 oktober 2018 äger heldagskonferensen Inkluderande ledarskap i praktiken rum på Norra Latin, Stockholm.

Den riktar sig till chefer och personer med strategisk funktion inom offentlig och privat sektor med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur du kan skapa en inkluderande verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv. Arrangörer är de fem hbtq-strategiska myndigheterna Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Socialstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Konferensen är kostnadsfri.

Program

Konferensen är fullbokad!