Informationsmaterial om Rätt att veta!

Rätt att veta! är en webbutbildning för vuxna som möter unga som är nya i Sverige. Hjälp gärna oss att sprida ordet om att webbutbildningen finns. 

Illustration med fyra personer i olika åldrar och ursprung. En återkommande illustration för webbutbildningen Rätt att veta!

För vem vill du berätta om utbildningen? Här finns material till chefer, beslutsfattare och till yrkesverksamma inom en rad olika verksamheter. Välj det som passar bäst!

Allmänt informationsmaterial

Här finns informationsblad och affischer som vänder sig till en bredare målgrupp. De tre affischerna innehåller olika citat. Välj den som passar din verksamhet bäst!

Fritidsverksamhet

HVB-hem

Integration

Kommunalt aktivitetsansvar

Skolan

Socialtjänsten

Statens institutionsstyrelse

Studenter

Ungdomsmottagningar