Information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

MUCF har, med anledning av coronavirusets spridning, fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället.

Det kan till exempel handla om information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

- Civilsamhället är alltid en viktig aktör i samhället och i tider av kris blir deras roll ännu tydligare. Organisationer och nätverk är ofta snabba att ställa om sin verksamhet för att möta nya behov. Vi kommer omgående att starta en dialog med civilsamhället för att säkra behovet av information så att de kan få del av till exempel stödinsatser, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Läs hela intervjun med MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Stödpaket från regeringen

- Information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. De flesta av åtgärderna är även stöd till aktörer inom civilsamhället.

Övriga bidrag

- Information om bidrag, utöver regeringens stödpaket, som kan sökas.

Övrig stödinformation

- Information om övriga stödinsatser som görs inom och för civilsamhället

Frågor och svar

- Frågor och svar som rör aktörer inom civilsamhället med anledning av coronaviruset