Information på andra språk än svenska

Lagen om minoritetsspråk ger dig rätt att få information på något minoritetsspråk. Om du vill det är du välkommen att kontakta oss.

Lagen om minoritetsspråken

I januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den innebär i korthet att den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.

I Sverige finns det fem minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Om du vill ha mer information om Lagen om nationella minoriteter kan du läsa mer om den på Länsstyrelsens webbplats.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Information om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Om du önskar mer information från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på något minoritetsspråk är du välkommen att kontakta oss.