Information om hur projekt- och organisationsbidragen påverkas av coronaviruset

Vi får många samtal från organisationer som beviljats bidrag och som nu har svårt att genomföra planerade aktiviteter med anledning av Corona-viruset. Därför kommer här lite allmän information om hur vi på myndigheten hanterar bidragen under gällande omständigheter. Informationen kan komma att uppdateras.

Varje enskilt projekt måste hanteras separat utifrån de omständigheter som föreligger i det projektet. I första hand rekommenderar MUCF att alla bokningar av till exempel flyg- och tågbiljetter samt hotell görs som avboknings- eller ombokningsbara. Organisationer kan också överväga att flytta möten eller genomföra dem digitalt, senarelägga resor och omfördela uppgifter inom projektet.
 
Generellt gäller att om ni inte kan följa den beslutade projektplanen ska ni kontakta MUCF för att samråda om era behov och önskemål om förändring. MUCF kan sedan bevilja förlängd genomförandetid vid behov. Det sker alltid en individuell bedömning i varje enskilt fall. MUCF kan inte bevilja mer medel – organisationen måste omfördela inom den beviljade budgeten.   
 
Det är viktigt att ni noga beskriver och dokumenterar hur de planerade aktiviteterna påverkats av Corona och vilka konsekvenser det medfört. Detta ska sedan tas med i den slutrapport ni lämnar till myndigheten vid avslutat projekt.  
 
Uppkommer det kostnader på grund av inställda resor eller inställda evenemang och de är i enlighet med den projektplan ni haft kommer myndigheten att godkänna dessa kostnader så länge ni kan redogöra för dem.  
 
Om det blir ett överskott i verksamheten på grund av att planerade aktiviteter inte kan genomföras eller ersättas med andra aktiviteter så ska de återbetalas vid projektets slut. Detta gäller för både projekt- och organisationsbidragen. 
 
MUCF uppmanar alla organisationer som genomför eller planerar att genomföra projekt inom de närmsta månaderna att noga följa utvecklingen av det nya coronaviruset.