Information om fakturor

Vi tar inte emot leverantörsfakturor till vår vanliga postadress. Fakturor som är feladresserade skickas i retur.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar från vi mottar fakturan.

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer vi att returnera den för komplettering innan betalning kan ske. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att obligatoriska uppgifter saknas.

Inga samlingsfakturor

Leverantörer bör undvika att skicka samlingsfakturor då detta försvårar och försenar hanteringen. Vi ser helst att det skickas en faktura per referens.

Referensnummer måste anges

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. Detta innebär att alla fakturor skannas och tolkas. För att fakturan ska komma till rätt person och bli betald i rätt tid måste leverantörer uppge referens ZZ samt beställarens tresiffriga referensnummer. Saknas referensnummer i beställningen måste leverantören fråga efter det.

Krav på utformning av fakturan

Det är endast faktura med bilagor som ska skickas till fakturaadressen. Fakturan och bilagorna ska inte ha gem, vara häftade eller vara utformade på något sätt som kan försvåra skanning.

Obligatoriska uppgifter

Alla fakturor som skickas till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska vara försedda med:

 1. Vad fakturan avser
 2. Fakturanummer/OCR-nummer
 3. Fakturadatum
 4. Förfallodatum
 5. Referens hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: ZZ följt av en tresiffrig referenskod, till exempel: ZZ999
 6. Referens hos leverantören
 7. Nettobelopp
 8. Momsbelopp i kronor per momssats och totalt för fakturan
 9. Totalbelopp
 10. Plusgironummer/bankgironummer/bankkonto
 11. Leverantörens organisationsnummer
 12. Uppgift om F-skattsedel.

Adresser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors fakturaadress är:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
FE 703 
838 81 Frösön

Annan post, till exempel reklam och företagsinformation, ska skickas till:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17 801
118 94 Stockholm

Organisationsnummer

Vårt organisationsnummer är 202100-1173.

VAT-nummer

Vårt VAT-nummer är SE202100117301.