Inför arbetet med Lupp

Planera och förankra arbetet med ungdomsenkäten Lupp för att det ska fungera smidigt.

Bord med karta och gula post-it-lappar

Förankring och planering

Inför genomförandet av ungdomsenkäten Lupp behöver arbetet både förankras och planeras.

  • Skapa en samsyn och en förståelse för ungdomsenkäten Lupp och vad arbetet syftar till, både på kort och på lång sikt.
  • Förklara hur det kopplar ihop olika förvaltningsområden och vilka vinsterna skulle kunna vara för just er kommun.
  • Fördela ansvar och organisera arbetet i processens alla led. Ha tät kontakt med politiker, förvaltningar och berörda skolor eller andra verksamheter.
  • Ha ett helhetsperspektiv kring ungdomsenkäten Lupp i kommunen.

Att tänka på inför Lupp-undersökningen

Ni är själva experter på just er verksamhet men här är användbara tips som ni kan anpassa efter era förutsättningar. Tipsen kan också användas som grund för diskussioner i era arbetsgrupper.

Metodmaterialet Ett år med Lupp