Ideella organisationer viktiga i mottagandet av nyanlända

Ideella organisationer spelar en mycket stor roll i arbetet med etableringen av nyanlända. De arbetar flexibelt och har stort förtroende bland nyanlända. Det visar årets uppföljning Villkor för organisationer med social inriktning – Civila samhällets villkor 2015 med fokus på flyktingmottagande.

Uppföljningen görs genom en enkätstudie  och i år tas förutsättningarna upp för ideella föreningar med social inriktning och fokus på flyktingmottagande.

Rapporten visar att landets frivilligorganisationer är en stor resurs och har ett stort engagemang i mottagandet av nyanlända och asylsökande. Trots att organisationerna inte har det som sin huvuduppgift svarar drygt 40 procent av 900 tillfrågade organisationer att de har gjort insatser för nyanlända under det senaste året.

Studien visar att åtta av tio organisationer med social inriktning har haft goda ekonomiska villkor och särskilt de organisationer som har arbetat med flyktingmottagande upplever att deras ekonomi till och med har förbättrats under de senaste tre åren.

Villkoren sämre än för privata aktörer

Cirka en tredjedel av organisationerna anser dock att deras möjligheter att driva verksamhet för flyktingar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är sämre än för privata aktörer.

Det kan till exempel handla om möjligheterna att erbjuda praktikplatser eller annan verksamhet inom ramen för etableringsprogrammet. Många organisationer som har arbetat med nyanlända anser också att lagar och regler begränsar deras möjligheter att bedriva verksamhet.

Ideella organisationer anser själva att de är en stor tillgång i mottagandet av nyanlända genom att de arbetar flexibelt, har stor lokalkännedom och snabbt kan anpassa sig till nya och akuta situationer genom att mobilisera frivilliga som vill göra konkreta insatser.

Dessutom har som regel de nyanlända stort förtroende för organisationer i det civila samhället eftersom många har flytt från konfliktområden där det offentliga kan ha stått för hot, våld och förtryck.

I år är första gången som vi har studerat villkoren för organisationer med social inriktning.

Ladda ned Villkor för organisationer med social inriktning