Idéburet offentligt partnerskap - IOP

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en modell för samverkan som har väckt politiskt intresse på både lokal, regional och nationell nivå. Många efterfrågar mer kunskap om vad IOP är och vad det kan bidra till. I en ny kunskapsöversikt belyser MUCF några vanliga frågor om IOP. Skriften ger en enkel översikt över området för både offentliga och idéburna aktörer i Sverige.

Idéburet offentligt partnerskap