Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår

Studien Idéburen innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår handlar om att öka kunskapen om hur ideella/idéburna organisationer utvecklar nytänkande verksamheter, metoder och tjänster för att hantera organisatoriska och samhälleliga utmaningar.

Projekttitel, forskare och lärosäte

Idéburen innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår. Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, och Cecilia Nahnfeldt, Svenska kyrkans forskningsenhet.

Vad handlar forskningen om?

Studien handlar om att öka kunskapen om ideella/idéburna organisationers utveckling av nyskapande lösningar på samhälleliga och organisatoriska behov och utmaningar.

Vad är de viktigaste resultaten av forskningsprojektet?

Resultaten visar att idéburna organisationer kontinuerligt utvecklar nytänkande lösningar på interna och externa behov utifrån idéburna drivkrafter och perspektiv. Av resultaten framgår vilka behov, former, områden, organiseringssätt, ledarskap, samverkan m.m. som kännetecknar idéburen innovationsutveckling. Detta kan användas som underlag för att utforma stödmodeller, ledarskapsutbildningar, samverkansprocesser m.m. både för den idéburna sektorns aktörer och för de myndigheter och andra som samverkar med sektorn.

Mer info

Luleå tekniska universitet Idéburen innovation