Hur kan vi tillsammans förbättra unga hbtq-personers levnadsvillkor?

Välkommen till frukostseminarium i Stockholm den 13 februari.

Texten Frukostseminarium Olika verkligheter. Hur kan vi tillsammans förbättra unga hbtq-personers levnadsvillkor? på mörkblå botten. Till vänster i bild en grön cirkel som överlappar en blå cirkel. Området där de överlappar varandra är rosa.

Vi ser ett tydligt mönster där förutsättningarna för goda levnadsvillkor skiljer sig åt beroende på vilken sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck unga har. Detta är något som vi alla behöver arbeta aktivt för att motverka – alla unga ska ha likvärdigt goda levnadsvillkor, känna sig inkluderade, trygga och lyssnade på!

Ny statistik från vår senaste ungdomsenkät visar att det är vanligare bland unga hbtq-personer att känna otrygghet, att vara ekonomiskt utsatt och att ha sämre sociala skyddsnät än andra unga.

Under det här seminariet presenterar vi resultaten från rapporten Olika verkligheter – Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor.

Därefter följer ett panelsamtal om skillnader i levnadsvillkor mellan unga hbtq- personer och andra unga och vad som behöver göras för att förbättra levnadsvillkoren. Som deltagare får du möjlighet att ställa frågor till panelen. I panelen: Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Lena Nyberg generaldirektör MUCF, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och och Jêran Rostam, förbundsordförande i RFSL Ungdom. Som deltagare får du möjlighet att ställa frågor till panelen.

Datum och tid: Torsdagen den 13 februari kl. 8.00–9.00. Frukost serveras från kl. 7.30. Frukostseminariet livesänds på Facebook:

Hur kan vi tillsammans förbättra unga hbtq-personers levnadsvillkor?

Plats: Klarabergsviadukten 70, 107 24 Stockholm

Anmälan

Seminariet är fullsatt och anmälan är stängd. Om du är intresserad av att sätta upp dig på reservlistan skicka ett mail till alba.stjarnkvist@mucf.se.

Vi kommer att livesända seminariet på vår Facebooksida, så håll utkik där!