Hbtq-personer, arbetsliv och hälsa

Unga som på olika sätt bryter mot hetero- och cisnormer har sämre levnadsvillkor och mår sämre än andra unga. Psykisk ohälsa påverkar ungas etableringsmöjligheter men också deras psykiska välmående på arbetsplatsen.

Myndigheten har tagit fram flera rapporter om unga hbtq-personers etablering i arbetslivet.

Bredda normen

Bredda normen består av två rapporter. Den ena är en kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden. Den andra lyfter unga hbtq-personers röster om att varken arbeta eller studera. I rapporten med ungas röster berättar ungdomar bland annat om strategier för att må bra.

Bredda normen - En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden

Bredda normen - Unga hbtq-personers röster om att varken arbeta eller studera

Fokus 17:3

Rapporten Fokus 17:3 beskriver villkoren för unga hbtq-personers etablering i arbetslivet utifrån nationell statistik framtagen av MUCF.