Hälsa och utsatthet

De flesta unga i Sverige mår bra. Men vissa grupper av unga är mer utsatta än andra.

Person och cykel vid en parkbänk

Det här gör vi

Vi arbetar med att ta reda på hur unga mår. Våra rapporter visar bland annat att unga hbtq-personer mår sämre än andra unga och över 70 000 ungdomar riskerar att bli gifta mot sin vilja.

Vi ska också ta reda på vilka värderingar unga har kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Vår rapport Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter visar att många unga möter våld i sin vardag. Framför allt är det yngre killar och tjejer som berörs.

Ungas hälsa

De flesta unga mår bra. Men andelen som mår dåligt minskar inte.

  • Andelen 16-24 åringar som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra har minskat från 85 procent år 2010 till 81 procent år 2013. Andelen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra var högre bland killarna än bland tjejerna 2014 (84 respektive 79 procent).
  • Andelen unga i åldern 13-24 år som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av självskador ökade kraftigt under 2000-talet men numera syns en svag minskning. Andelen var 183 per 100 000 individer 2013. Självskador är betydligt vanligare bland tjejer än bland killar i åldern 13-24 år. Andelen 2013 var 261 per 100 000 tjejer och 109 per 100 000 killar.

Våldet är en del av barns och ungas vardag

Av alla som misstänktes för misshandelsbrott 2011 var nästan hälften, 46 procent, unga män i åldern 15-29 år, enligt vår rapport Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter. Var femte var tonåring. Samma år utsattes nio procent av unga män mellan 16-24 år för misshandel och nästan fem procent av de unga kvinnorna. 3,4 procent av kvinnorna utsattes för ett sexualbrott.

Ladda ned rapporten Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

När livet känns fel

I rapporten När livet känns fel berättar unga om hur de hanterar situationer när de mår dåligt. Skolan, etableringen till vuxenlivet och trånga genusnormer är exempel på vad som stressar många unga. Många unga anser att de inte får det stöd de behöver.
Det finns tydliga könsskillnader i hur man hanterar sitt dåliga mående. Killar pratar inte om sina problem och söker inte hjälp i samma utsträckning som tjejer.

Ladda ned rapporten När livet känns fel

Ta reda på hur ungdomar mår i just din kommun

Hur mår ungdomarna lokalt där du bor? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Statistik om unga

Ta reda på mer om ungas fysiska och psykiska hälsa i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.

ungidag.se