Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner

Studien Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Syftet med detta projekt är att utforska de strategier svenska civilsamhällesorganisationer, verksamma inom det sociala området, utvecklar i samband med allt tydligare förväntningar på att utvärdera och granska sina verksamheter. 

Projekttitel, forskare och lärosäte

Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Stig Linde, Malin Arvidson och Roberto Scaramuzzino, Socialhögskolan, Lunds universitet

Vad handlar forskningen om?

Studien handlar om att identifiera och analysera variationen i de förhandlingar som görs i förhållande till granskningskrav. Projektet utgår från ett teoretiskt ramverk baserat på kritiska perspektiv inom nyinstitutionell teori. Här betonas vikten av att förstå samspelet mellan inom- och utomorganisatoriska förhållanden, för analysen av hur förhandlingsprocesser och organisatoriska strategier formas.

Vad är de viktigaste resultaten av forskningsprojektet?

Studien visar bland annat att utvärderingspraktiker inom vissa fält utgörs av standardiserade enkäter som inte efterfrågar idéburna verksamheters egenart eller mervärde. Utvärderingar och granskningar uppmärksammar vissa värden och resultat som inte nödvändigtvis samstämmer med ideella verksamheters logik och syfte. Därmed riskerar värden associerade med det ideella, icke-profitdrivna att osynliggöras. Studien uppvisar även exempel på proaktiva sätt att återkoppla ideella  organisationers värden, inte bara i relation till finansiärer utan också till dem som berörs av verksamheterna. Du kan ladda ner studien till höger.