Frukostseminarium om den öppna fritidsverksamheten

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bjuder in till ett frukostseminarium den 15 mars i Stockholm. Seminariet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller tjänsteperson i offentlig, ideell och privat sektor.

Illustration av barn och ungdomar i en soffa

Program

Vi inleder med en gemensam frukost och MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, som hälsar välkommen. Vi kommer sedan att lansera stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering – ett material som samlar kunskap om arbetssätt för att skapa trygga verksamheter och främja unga hbtq-personers deltagande.

Ni kommer också att få ta del av resultaten från två enkätundersökningar där chefer och fritidsledare inom den öppna fritidsverksamheten har svarat på frågor om kompetens- och utvecklingsbehov.

Avslutningsvis öppnar vi upp för dialog om hur MUCF kan fungera som ett stöd för den öppna fritidsverksamheten.

Föredragshållare från MUCF

Från MUCF kommer Mirja Persson, utvecklingsledare, Lena Löfqvist, utvecklingsledare och Marwa Chebil, uppdragsledare att medverka.

Tid och plats

Datum: Fredagen den 15 mars 2019

Tid: Frukost serveras från klockan 8.00, seminariepass klockan 8.30–9.30, eftermingel klockan 9.30–10.00

Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm

Välkommen med din anmälan senast den 8 mars!

Ange om du har eventuella kostpreferenser och allergier i din anmälan.

Här anmäler du dig

Kontaktperson

Om du har frågor om frukostseminariet – kontakta Marwa Chebil, telefon: 010-1601035, e-post: marwa.chebil@mucf.se