Från lokal mobilisering till puts på fasaden

Studien Från lokal mobilisering till puts på fasaden - Demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken handlar om hur jämställdhet framställs både som mål och medel i den svenska regionalpolitiken.

Projekttitel, forskare och lärosäte

Från lokal mobilisering till puts på fasaden - Demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken. Line Säll, Andreas Öjehag-Pettersson, Tomas Mitander och Malin Rönnblom, Karlstads universitet.

Vad handlar forskningen om?

Studien handlar om hur jämställdhet framställs både som mål och medel i den svenska regionalpolitiken.

Vad är de viktigaste resultaten av forskningsprojektet?

Resultaten handlar om det politiska spänningsfältet mellan tillväxtmål och demokratimål, projektfinansieringens villkor och effekter för långsiktigt
förändringsarbete. De handlar också om en skillnaden mellan hur ”jämställdhetsproblemet” betraktas av jämställdhetsarbetare och hur jämställdhetspolitiken i stor utsträckning genomförs.

Studien Från lokal mobilisering till puts på fasaden