Frågor och svar

Här samlar och svarar vi på vanliga frågor, om stöd och bidrag, som vi får med anledning av coronavirusets spridning och som berör aktörer inom civilsamhället. Informationen uppdateras löpande.

Om du vill kontakta oss kan du använda info@mucf.se.

Lagar, restriktioner och råd

Civilsamhällets verksamheter

Stöd och bidrag

MUCF:s arbete med anledning av coronavirusets spridning