Frågor och svar

Här samlar och svarar vi på vanliga frågor, om stöd och bidrag, som vi får med anledning av coronavirusets spridning och som berör aktörer inom civilsamhället. Informationen uppdateras löpande.

Ställ gärna frågor via vår e-post civsam@mucf.se. Observera att vi inte kan svara på frågor om enskilda ärenden eller ge råd om hur rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska tolkas.

Stöd och bidrag

Om MUCF:s arbete med anledning av coronavirusets spridning

Sammankomster