Forumkonferens 2018

Vartannat år arrangerar vi på MUCF Forumkonferensen - en nationell mötesplats för dialog mellan det civila samhällets aktörer och representanter från offentliga verksamheter.

Den 28 november 2018 bjöd MUCF, tillsammans med Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, in till en dag med temat tillit. Ett 50-tal aktörer från hela landet möttes i Stockholm för att diskutera hur civilsamhället och det offentliga kan samverka för att på bästa sätt hantera utmaningar och fördjupa förståelsen parterna emellan. Här kan du ta del av kortare intervjuer med några av dagens deltagare samt de fem olika passen i sin helhet. Alla filmklipp är textade. 

Intervjuer med deltagare

Forumkonferensens föreläsningar

Dagen inleddes av Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF och Ann-Katrin Persson från CIVOS.

Därefter välkomnades Peter Örn, Demokratikommitténs ordförande, upp på scen.

Nästa föredragshållare var Samuel Engblom, särskild utredare i utredningen om idéburna aktörer i välfärden.

Dagens fjärde talare var Marina Tjelving, verksamhetsutvecklare på Delegationen mot segregation. 

Det femte föredraget hölls av Daniel Lindvall, huvudsekreterare och Marie Ericsson, utredningssekreterare - båda från Demokrativillkorsutredningen.