Forum för det civila samhället 2018. Civilsamhället och tilliten.

2018-11-28

Civilsamhället och tilliten står i fokus den 28 november i Stockholm.

På höstens Forumkonferens möts företrädare från det civila samhället, myndigheter och politiken. Årets övergripande tema handlar om tillit. Vår demokrati baseras på tillit. Hur kan vi samverka för att på bästa sätt både hantera utmaningar och stödja och fördjupa tilliten? Hur kan civilsamhället vara bärare av och förutsättning för tillit i samhället? Grunden för samtalen under konferensen är Utredning om civilsamhället som välfärdsaktör, Demokrativillkorsutredningen och Delegationen mot segregations uppdrag.

Medverkande

Forumkonferensen arrangeras tillsammans med Civos, Civilsamhällets organisationer i samverkan.

Bland deltagarna märks:

  • Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
  • Ann-Katrin Persson, ordförande Civos
  • Samuel Engblom, Utredningen om idéburna aktörer i välfärden, Delegationen mot segregation
  • Marie Ericsson, Demokrativillkorsutredningen
  • samt företrädare från civilsamhället.

Detaljerat program kommer inom kort.

Tid och plats

28 november kl 10-16,  Meeting Room, Alströmergatan 20, Stockholm.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 14 november.

Anmäl dig här