Förslag för att minska ungas bostadsbrist

Myndighetens förslag är inriktade på flera olika samhällsområden och syftar till att sänka trösklarna för ungdomars inträde på bostadsmarknaden på många sätt. Vi har även tagit fram särskilda rekommendationer till kommuner.
Hyreshus och höstträd

Vi har sett att bostadsbristen bland unga har ökat, att kraven på inkomst och anställningsform stänger ute många unga från att köpa eller hyra en bostad i första hand och att unga i åldern 18–25 år har fått mindre kvar att leva på efter att ha betalat sitt boende. Vi har också sett att andelen unga som bor kvar hemma har ökat med 6 procentenheter (55 000 fler ungdomar) och att fler av de som flyttat bor i osäkra boendeformer (andra eller tredje hand).

Tre typer av förslag

Vi har framför allt tagit fram tre typer av förslag:

 1. Den första typen handlar om att öka ungas konkurrenskraft på bostadsmarknaden, både genom information och genom att ändra de reella förutsättningarna för ungas boende. Där ligger förslag som att förändra hyresgarantin och stärka kännedomen om den och att överväga utökad användning av partiella hyreskontrakt inom allmännyttan.
 2. Den andra typen av förslag gäller att öka utbudet av bostäder för unga. De flesta unga vill bo i hyresrätter. Åtgärder för att förbättra ungas bostadssituation måste ta med det i beräkningarna.
 3. Den tredje typen av förslag gäller hur bostadsmarknaden kan göras mer effektiv. Där ser vi att det finns möjligheter att samplanera på en regional nivå. Vi ser också att kommunerna kan planera mer strategiskt när det gäller bostadsförsörjning för ungdomar.

Våra förslag

 • Inför en obligatorisk bostadsförsörjningsplan med ungdomsperspektiv.
 • Förändra hyresgarantin och stärk kännedomen om den.
 • Se över bostadsbidragets konsekvenser för unga.
 • Stimulera bosparande för barn och unga.
 • Förstärk kunskapen om boende genom landets gymnasieskolor.
 • Överväg statligt stöd till pilotprojekt för bostäder med tillfälliga bygglov.
 • Utred ungdomskontrakt som avtalsform.
 • Utred provboende för att sänka ungas trösklar till etablering.

Våra rekommendationer till kommuner:

 • Förtydliga ungas situation och inflytande i bostadsförsörjningsplanen.
 • Överväg utökad användning av hyresgarantin för att stödja grupper med svagare ställning på bostadsmarknaden, till exempel unga.
 • Överväg utökad användning av partiella hyreskontrakt inom allmännyttan.
 • Bostadsförmedling i fler kommuner.
 • Bättre information om bostadsfrågor.
 • Se över de kommunala byggreglerna.
 • Arbeta för unga hemlösas möjligheter att genomföra sin gymnasieutbildning.

Källa: Fokus 11 - om ungas bostadssituation