Försäkring inom Europeiska Solidaritetskåren

Alla volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren har rätt till försäkring. Cigna Health Benefits är det försäkringsbolag som volontärerna är försäkrade hos.

Information om försäkringen hos Cigna

Den sändande organisationen ska skriva in volontärerna hos Cigna Health Benefits minst två veckor innan volontären ska börja sin volontärtjänst.
Vi mejlar information  och länkar till kontaktpersonerna för alla sändande organisationer som fått bidrag för Europeisk volontärtjänst.

Försäkringen ska ses som ett komplement till det blå EU-kortet för hälsa, som alla EU/EES-medborgare kan skicka efter innan volontärperioden påbörjas. I de fall en volontär inte har rätt till EU-hälsokortet, ska ett intyg från hälsomyndigheten i volontärens land skickas till Cigna.

Cigna täcker alla kostnader om volontären kommer från länder som inte är anslutna till det blå EU-kortet. 

Volontären får egen försäkringssida

Cigna arbetar med webb-baserade lösningar och appar för att samla information och kommunikation till volontären. Volontären får en unik inloggning till sin egen försäkringssida. Via sidan kan volontären begära ersättningar för kostnader som uppstått och som ska täckas, eller för att hitta kontaktuppgifter till läkare och sjukhus i närheten. Dessutom finns kontaktuppgifter till en kundmottagning för eventuella frågor.

På Cignas webbplats kan volontären även ladda ner ett så kallat e-membership kort som underlättar vid sjukförsäkringsärenden.

Försäkringen gäller under hela den tid volontärprojektet pågår, inklusive resa till/från värdlandet, och resor inom landet som hör till projektet. Däremot ingår inte privata resor i försäkringen.

Volontären kommer åt sin egen webbsida på Cigna Health Benefits.

Kontaktuppgifter till Cigna

Telefon: + 32 3 293 11 27 
E-post: erasmusplus@cigna.com 
Adress:
Cigna Health Benefits
P.O. Box 69
2140 Antwerp
Belgium

 

Europeiska Solidaritetskåren logotyp