Förorten tar plats i föreningslivet

Tjugoåtta projekt har fått dela på trettio miljoner genom en satsning på så kallade engagemangsguider. Guiderna eller lotsarna har arbetat speciellt med att rekrytera ungdomar och tjejer bland annat till projekt i områden där det finns få föreningar.

Carola Hefter engagemangsguide från Fisksätra

Arbetslöshetssiffror, engagemang och utbildningsnivå tycks ha ett samband. Om du arbetar ideellt är det troligare att du är högutbildad och röstar i riksdagsvalet jämfört med resten av befolkningen. Föreningslivet kan vara en viktig kontaktyta för att få jobb. Bakgrunden till bidragspengarna som fördelas av Ungdomsstyrelsen är propositionen En politik för det civila samhället. Enligt den verkar det också vara så att stora organisationer framförallt finns i välmående stadsdelar.

Satsningen med engagemangsguider har pågått i tre år. Onsdagen den tjugoandra november samlades ett fyrtiotal personer från olika delar av Sverige i Stockholm för att diskutera vinster med engagemang. Konferensen som ägde rum i stadsdelen Södermalm var ett försök att ta till vara på erfarenheterna från projekten.

Ytterligare utgångspunkter för satsningen på engagemangsguider har varit att försöka locka fler projekt till förorten och att olika verksamheter ska samarbeta.

Ett vardagsrum för vuxna

Innan lunch berättar Johan Rådmark som är verksamhetschef på Fisksätra Folkets Hus i Nacka kommun om sitt arbete.
– Vi är ett vardagsrum för unga vuxna, säger Johan Rådmark.

I Fisksätra bor det omkring 7 500 personer. Enligt Johan Rådmark är barn och ungdomar överrepresenterade. Han berättar också att det talas 80 olika språk i miljonprogramsområdet som ligger mellan de två villaområdena Saltsjöbaden och Saltsjö-Duvnäs.

Till en början var det en majoritet av killar som höll till i Folkets Hus. Johan Rådmark ställde sig frågan hur han och kollegorna skulle kunna skapa en plats för tjejerna, något som visade sig vara en fråga om förtroende från tjejernas målsmän.

Han säger att det fanns en osäkerhet hos föräldrarna som undrade om Folkets Hus var en bra miljö för tonårstjejer. Johan Rådmark bestämde sig för att prata med en imam i Fisksätra som i sin tur bad pappor att ta en fika på Folkets Hus. Det började med att det kom två pappor och sedan kom det fler och fler.

– Efter fredagsbönen kom farsor till Folkets Hus. Vi fick förtroende och blev en arena för Fisksätras tjejer.
Med sig har Johan Rådmark kollegan Carola Hefter som varit med och startat ett engagemangsguideprojekt på Folkets Hus. Målgruppen för projektet är unga tjejer. Till en början hade hon temakvällar tillsammans med dem. Genom temakvällarna hittade flickorna också till andra aktiviteter i Folkets Hus.

Några av tjejerna hade en egen idé och startade en klubb som de döpte till Wonder Women Sorority Club. De har gjort en modevisning till förmån för ungdomar i Kibera i Kenya. Tjejerna castade fotomodeller från området, lånade kläder, fixade ljussättning och musik. Projektet har fått mycket uppmärksamhet i Nacka.

– De har varit förebilder för många ungdomar i Fisksätra, säger Carola Hefter.

Artikel från konferens om engagemangsguider, november 2012