Föreningar i utsatta områden har sämre villkor

Föreningar i utsatta områden uppfattar sina villkor som sämre än andra föreningar samtidigt som de utför mycket socialt arbete. Dessutom är de ofta bättre på att nå grupper som vanligtvis inte engagerar sig i föreningslivet. Det visar MUCF:s senaste rapport om ideella föreningars villkor.

silhuetter

Årets uppföljningsrapport Utvecklingen av ideella föreningars villkor jämför villkoren för ideella föreningar i utsatta områden med föreningar i andra områden. Den visar bland annat att organisationerna i utsatta områden genomför många socialt inriktade aktiviteter och erbjuder gemenskap, samtidigt som de även fyller en viktig funktion som demokratiskola.

De tre senaste uppföljningarna som MUCF har gjort av ideella föreningar och deras villkor visar en tydlig trend: Andelen organisationer som anser att offentliga tjänstepersoner har god kunskap om deras organisations villkor är fortsatt låg och tycks dessutom minska. Detsamma gäller andelen som anser att de som arbetar i offentlig sektor är bra på att skapa en ömsesidig dialog och ett öppet samarbetsklimat.

– För att det civila samhällets aktörer ska kunna uttrycka sina åsikter fritt och framföra kritik och därmed bidra till samhällsutvecklingen måste de få bättre förutsättningar för att samverka med det offentliga. Detta bygger på att både civilsamhällesaktörer och offentlig sektor har goda kunskaper om varandra och att offentliga aktörer höjer sina kunskaper om civilsamhällets villkor, säger Julia Grosse, utredare och ansvarig för rapporten på MUCF.

Rapporten Utvecklingen av villkoren för ideella föreningar

Detta behöver offentliga aktörer veta om civilsamhället

MUCF har även tagit fram en rapport om vad offentliga aktörer behöver veta om det civila samhällets organisationer. Allt enligt organisationerna själva. Rapporten visar att det bland annat handlar om kunskap om:

  • själva betydelsen av att det finns ett civilsamhälle som motvikt till näringsliv och offentlig sektor,
  • nya former för engagemang,
  • vilka civilsamhällesaktörer som finns inom ett område/bransch och deras relation till offentliga aktörer,
  • civilsamhällets olika förutsättningar för att driva verksamhet, samverka och påverka,
  • skillnaderna mellan kommersiella aktörer och idéburen verksamhet,
  • utmaningen i att vara idéburen och agera professionellt och
  • konsekvenser av olika finansieringsformer.

Rapporten Offentliga aktörers behov av kunskap om det civila samhället - Det civila samhällets syn på vad offentliga aktörer bör veta