Föredragshållare 2019

Här möter du några av våra föredragshållare på rikskonferensen 2019.

Tre frågor till Melda Nahnfeldt

Tre frågor till Melda Nahnfeldt

Melda Nahnfeldt har ett stort engagemang i miljörörelsen FridaysForFuture. Under rikskonferensen kommer Melda och hennes kollega Andreas att delta i plenum och hålla i ett seminarium som går under rubriken ”Inflytandets pris” där de delar med sig av erfarenheter av hot och hat i samband med deras engagemang.

1. Berätta kort om dig själv?

Mitt namn är Melda Nahnfeldt och är 14 år gammal. Jag är klimataktivist och är främst aktiv i klimatrörelsen Fridays for Future. Istället för att passivt vänta på att min framtid tynar bort framför mina ögon, väljer jag att agera! Jag tänker inte låta något så absurt ske, därför kämpar jag dagligen för att skapa opinion och ge framtiden en chans. Jag har bestämt mig för att inte ge upp!

2. Varför är det viktigt att lyfta ungas inflytande 2019?

Det är viktigt att lyfta ungas inflytande eftersom att det är just vi unga som är framtiden. Vi är uppväxta med en medvetenhet om att det inte kommer komma många fler unga generationer efter oss om vi inte agerar nu. En medvetenhet som flera vuxna verkar sakna. Därför måste vi lyfta ungas inflytande för att kunna bidra till ett välfungerande samhälle och en hållbar framtid.

3. Vad hoppas du kunna ge deltagarna under konferensen?

Jag hoppas att kunna ge deltagarna en tankeställare och att de ska kunna reflektera över sina egna beslut. Jag hoppas att de ska förstå att vi inte har fel, att vi har öppnat våra ögon och att det är deras tur nu. Att det går att rädda världen och dess framtid, men inte utan aktion. Jag hoppas att kunna ge deltagarna inspiration och få ut ett agerande!

Tre frågor till Magnus Dahlstedt

Tre frågor till Magnus Dahlstedt

Under MUCF:s rikskonferens 27 - 28 november tar vi upp en rad aktuella ämnen, alla med anknytning till årets tema ungas inflytande. Professorn Magnus Dahlstedt kommer hålla seminariet "Förortsdrömmar - ungdomar, utanförskap och framtiden".

1. Berätta kort om dig själv?

Jag är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet och intresserar mig för sociala villkor och tillhörighet bland unga, särskilt de som befinner sig i utsatta livssituationer. På senare tid har jag bland annat ägnat intresse åt ungas uppväxtvillkor i stadens periferier, inte minst med avseende på fritidssysselsättning och just idrottens potential för social förändring. Ett annat intresseområde är migration och relationerna mellan migration, ideellt socialt arbete och social inkludering.   

2.Varför är det viktigt att lyfta ungas inflytande 2019?

Frågan om ungas inflytande är alltid aktuell, men särskilt betydelsefull idag. Vi ser tydliga tecken på att ojämlikheter växer, vilket gör att samhället allt mer spricker isär. Utvecklingen raserar det sociala kitt som krävs för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Grunden för att skapa ett sådant samhälle är sociala relationer som bygger på tilltro. Här är ett långsiktigt arbete som bygger på hörsammande av ungas erfarenheter och behov helt avgörande.  

3.Vad hoppas du kunna ge deltagarna under konferensen?

Under konferensen hoppas jag deltagarna får inspiration och mod att gå från ord till handling. Viljan att verka för ungas inflytande är stor runtom i landet, men problemet är att många små beslut tas som steg för steg underminerar förutsättningarna för att ungas inflytande ska bli reell, och inte bara på papper. Sammanhang som denna konferens är viktiga tillfällen för att mobilisera goda tankar och konkreta erfarenheter där vi alla kan lära av varandra.    

Tre frågor till Carl Heath

Tre frågor till Carl Heath

Carl Heath arbetar som särskild utredare och kommer hålla ett inspirerande föredrag i plenum om demokrati & ungas inflytande.

1. Berätta kort om dig själv?

Jag är utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Jag är verksam i gränslandet mellan digitalisering, demokrati, lärande och interaktionsdesign. I över ett decennium har jag arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet.

2.Varför är det viktigt att lyfta ungas inflytande 2019?

För att långsiktigt stärka den svenska demokratin behöver alla medborgare ges en möjlighet till delaktighet i vårt offentliga samtal. I och med digitaliseringen spänner samtalet över såväl fysiska som digitala miljöer. Det är en viktig aspekt att förhålla sig till, hur vi skapar ett gott demokratiskt samtal för alla, oavsett i vilka sammanhang och i vilka miljöer man låter sig komma till uttryck.

3.Vad hoppas du kunna ge deltagarna under konferensen?

Jag hoppas kunna ge deltagarna en tydligare bild om hur Sverige idag, från myndighet till civilsamhälle arbetar med att öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Att visa på bredden bland aktörer, men också ge konkreta verktyg i att fortsätta arbeta med dessa frågor i sin egen organisation.

Tre frågor till Per Grankvist

Tre frågor till Per Grankvist

Författaren och folkbildaren Per Grankvist intar scenen i plenum för att berätta om ”Allt du behöver veta för att engagera unga”.

1. Berätta kort om dig själv?

Som journalist har det blivit min specialitet att försöka förklara aktuella ämnen ur nya perspektiv på ett upplysande och underhållande sätt. Jag tycker folkbildning är fint och fantastiskt, och kan jag bidra till att folk förstår världen lite bättre gör jag gärna det. 

2. Varför är det viktigt att lyfta ungas inflytande 2019?

För att vi varje fredag ser exempel på den i Fridays for the Future, och det borde få oss att ställa oss frågor om detta engagemang skiljer sig från tidigare generationer eller om det bara är frågan som är ny, samt om det är så att engagemanget är högre eller om det bara är så att det ser annorlunda ut. 

3. Vad hoppas du kunna ge deltagarna under konferensen?

Nya perspektiv, ett och annat skratt och lite nya kunskaper.

Tre frågor till Andreas Magnusson

Tre frågor till Andreas Magnusson

Andreas Magnusson från Dalarna har ett stort engagemang i miljörörelsen FridaysForFuture. Under rikskonferensen kommer Andreas och hans kollega Melda att delta i plenum och hålla i ett seminarium som går under rubriken ”Inflytandets pris” där de delar med sig av erfarenheter av hot och hat i samband med deras engagemang.

1. Berätta kort om dig själv

Jag heter Andreas Magnusson och är 15 år gammal. Jag är klimataktivist och aktiv i klimatrörelsen FridaysForFuture. Jag väljer att agera istället för att sitta och passivt titta på medans mänskligheten gör allt som kan göras fel just fel. Jag brinner för att inspirera människor att göra rätt genom att använda mina plattformar och min röst till att lyfta de problem vi står inför idag!

2. Varför är det viktigt att lyfta ungas inflytande 2019?

Jag tror att genom att lyfta ungas inflytande så bidrar man till en stark och välfungerande demokrati. Vi måste ha en röst om vi ska ha en endaste möjlighet att kunna ta över den här planeten efter er.

3. Vad hoppas du kunna ge deltagarna under konferensen?

Jag hoppas kunna ge deltagarna en ögonöppnare om hur hårt de unga faktiskt kämpar för en framtid på den här planeten. Jag hoppas kunna visa hur hårt motstånd vi faktiskt möter på olika sätt. Inte alltid via hat, utan många gånger via påhittad fakta som redan är motbevisad. Jag hoppas kunna visa att det inte går att argumentera mot oss. Och jag hoppas kunna inspirera deltagarna till att göra bättre.

 Åsa Ekman i svartvitt

Tre frågor till Åsa Ekman

Åsa Ekman är expert på barnkonventionen och kommer hålla ett inspirerande föredrag i plenum och delta i ett seminarium med rubriken "Ungas rätt till fritid - om artikel 31 och barnkonventionen blir lag 2020".

1. Berätta kort om dig själv?

Yes, Åsa Ekman heter jag och jag hjälper organisationer med arbetet kring barnkonventionen och barnets rättigheter. Det kan handla om utbildningar, strategiskt och operativt stöd i organisationens barnsrättsarbete eller genomföra dialoger med barn och unga. Jag tycker barnkonventionen och barnets rättigheter är det bästa en kan jobba med, så det har jag gjort i lite mer än 15 år i olika roller och uppdrag.  

2. Varför är det viktigt att lyfta ungas inflytande 2019?

Det är alltid viktigt att lyfta ungas inflytande, oavsett vilket år det än är. Det är en mänsklig rättighet som vi tyvärr måste bli mycket bättre på i Sverige. Det är viktigt för individen, för organisationen som involverar barn och unga och det är viktigt för samhället i stort. Det så oändligt många anledningar till varför det är viktigt, och egentligen borde det räcka som argument att det är en rättighet. 

3. Vad hoppas du kunna ge deltagarna under konferensen? 

Jag hoppas kunna bidra med några svar om barnkonventionen och barnets rättigheter. Men också att deltagarna får med sig ett gäng frågor och tankar hur dom kan inkludera barnrättsperspektivet i det arbete som dom redan gör. 

Tre frågor till Lars Trädgårdh

Tre frågor till Lars Trägårdh

Under MUCF:s rikskonferens finns det möjlighet att välja bland 27 olika seminarium. Ett av dem går under rubriken "Vem kan en lita på?" och handlar om hur tilliten hos unga ser ut och har sett ut över tid. Lars Trägårdh är professor och kommer att delta under seminariet som genomförs under torsdagen. 

1. Berätta kort om dig själv?

Jag doktorerade 1993 i historia vid UC Berkeley och är med Henrik Berggren författare till den omskrivna och kritikerrosade boken ”Är svensken människa?”. Min forskning har rört den svenska modellens historiska rötter.

Mellan 2011–2013 var jag ledamot i Reinfeldt-regeringens Framtidskommission. Jag medverkar ofta i det offentliga samtalet, i tidningar, radio och TV. För nuvarande leder jag ett större forskningsprojekt om samhällskontraktet och den sociala tilliten i Sverige, som heter ”Tillitsbarometern”.

2. Varför är det viktigt att lyfta ungas inflytande 2019?

Som klimatkrisen och Greta Thunbergs exempel visar står mycket på spel just nu vad gäller vår framtid och inte minst unga människors förtroende för politiken och våra gemensamma institutioner. Data från Tillitsbarometern och andra undersökningar om social tillit visar på lägre nivåer av tillit för unga än för de som är äldre. Det är givet hur viktigt tillit är för samhällets sammanhållning och demokratins hälsa, därför är frågor rörande unga - vår framtid – och deras inflytande och delaktighet oerhört viktiga.

3. Vad hoppas du kunna ge deltagarna under konferensen? 

Min ambition är att teckna en bild av det svenska tillståndet idag med fokus på tillit, demokrati och social sammanhållning. ”Är det svenska samhällskontraktet intakt? Inkluderas de unga?” Utifrån färska data från Tillitsbarometern kommer jag att sätta fokus på frågor som arbete, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, integration och segregation. Vidare kommer jag att diskutera balansen mellan medborgarskap och nationell demokrati, å ena sidan, och mänskliga rättigheter och globala ambitioner, å den andra sidan.
 

Generaldirektör Lena Nyberg hälsar dig välkommen till MUCF:s rikskonferens 2019

"Vill du veta mer om ungas inflytande? Vill du diskutera hur vi på bästa sätt kan ge unga inflytande? - Kom till vår Rikskonferens i Stockholm"

 Anmäl dig här

Linus hälsar välkommen!

" Världens bästa konferencier, utan tvivel". Så skrev en av besökarna i utvärderingen efter 2017 års rikskonferens. Linus Wellander har under flera år varit moderator och är mycket uppskattad. Kika på filmen där Linus hälsar dig välkommen till årets rikskonferens!