Förebygga övergrepp i föreningslivet

På webbplatsen Gråzon Gränsfall Glasklart berättar vi om föreningarnas arbete för att förebygga att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar och övergrepp.

Gråzon gränsfall glasklart - logotyp för webbplatsen www.granser.nu

Sverige är ett föreningstätt land och många barn och unga är engagerade i en eller flera föreningar och samfund. Den stora majoriteten barn och unga trivs och finner glädje i de verksamheter som de är aktiva i. Men det förekommer tyvärr att barn och unga råkar illa ut eller mår dåligt för något som har hänt dem i verksamheten.
På webbplatsen Gråzon Gränsfall Glasklart berättar vi om föreningarnas arbete för att förebygga att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar och övergrepp.
Webbplatsen Gråzon Gränsfall Glasklart

Sexuella kränkningar och övergrepp

Det är omöjligt att säga hur många som utsätts för sexuella kränkningar och övergrepp i ledarledda barn- och ungdomsverksamheter men det sker. Det kan handla om ett enskilt och avgränsat tillfälle. Det kan handla om en kultur som genomsyrar verksamheten och som påverkar barn och unga på ett negativt sätt. Det kan handla om vuxna förövare och det kan handla om jämnåriga förövare. Däremot vet vi att verksamhetens ledare spelar en avgörande roll för att se till att den verksamhet som erbjuds är bra för alla. Det är också viktigt att alla föreningar har en god beredskap för att hantera de krissituationer som kan uppstå.

Gråzon Gränsfall Glasklart

Webbplatsen Gråzon Gränsfall Glasklart ska öka medvetenheten om sexuella kränkningar och övergrepp i ledarledda barn- och ungdomsverksamheter och sprida kunskap om förebyggande arbete. Gråzon Gränsfall Glasklart syftar på att sexuella kränkningar kan ske i gråzonerna mellan vad som uppfattas som olämpligt och direkt olagligt. En kränkning kan vara ett gränsfall där det inte alltid är tydligt hur ledare i verksamheten bör agera – om de bör agera över huvudtaget. Det kan också vara helt glasklara fall av kränkningar eller övergrepp.