Förberedelser av skolval 2018 och 2019

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska genomföra förberedelser av skolval 2018 och 2019.

Skolval 2018 och 2019

Med skolval 2018 och 2019 ska eleverna ges möjlighet att rösta dels i samband med de nationella allmänna valen, dels i samband med Europaparlamentsvalet. Särskild vikt ska läggas vid att tillgängliggöra skolval för skolor i socioekonomiskt svaga områden.

Regeringen anser att det finns behov av att stimulera ett högre valdeltagande bland unga. Skolval ger en konkret upplevelse av röstningsförfarandet. Det är också ett tillfälle för skolorna att diskutera frågor om det demokratiska systemet och demokratins principer. Detta kan påverka ungas benägenhet att rösta i framtiden.

MUCF får för uppdragets genomförande under 2017 använda 5 000 000 kronor.

Yngre deltar i lägre utsträckning

De senaste tre nationella allmänna valen har andelen röstande ökat, liksom i de två senaste svenska Europaparlamentsvalen. Jämfört med föregående val ökade valdeltagandet bland dem under 30 år med 2 procentenheter till 83 procent i 2014 års riksdagsval. Trots ökningarna deltar yngre i lägre utsträckning i de allmänna valen än äldre. Till exempel använde endast 47 procent i åldersgruppen 18-29 år sin rösträtt i 2014 års Europaparlamentsval.

I förberedelserna av skolvalen ska MUCF samråda med Valmyndigheten och statens Skolverk samt med andra relevanta aktörer inom det civila samhällets organisationer.

MUCF ska redovisa uppdraget senast den 28 februari 2018 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) .