Filmer om ungas engagemang

I samarbete med Unga berättar, Kulturskolan Stockholm har vi låtit ungdomar göra kortfilmer om engagemang inför Supervalåret 2014. Vad är ditt engagemang?

Ungas engagemang

Inför Supervalåret 2014 fick myndigheten ett uppdrag med särskild inriktning på Europaparlamentsvalet och unga förstagångsväljare. En av insatserna vi genomförde var en filmworkshop med engagerade ungdomar tillsammans med Unga berättar. Två av dem var sedan med och berättade om sitt engagemang i en kortfilm som också gjordes av Unga Berättar.

Två röster om engagemang

En alternativ utbildning

För barnens bästa!

Utopi - en ny politisk plattform utanför partipolitiken

Basera politik på verklig kunskap

Kan ungdomar ta hand om varandra?