Filmer från informationsträff om EU-bidrag

Filmer från MUCF:s och Kulturrådets gemensamma informationsträff om EU-bidrag 3 september 2015.

Stockholms stads kulturförvaltnings bidrag till EU-projekt

Niclas Pereira Dos Reis-Lindblad från Stockholms kulturförvaltning informerar om vilka bidrag som kan sökas hos dem för att göra EU-projekt. Från Informationsträff om EU-bidrag 3/9/2015.

Erasmus+

Vendela Engblom från MUCF berättar om hur man kan söka bidrag inom Erasmus+ för internationella ungdomsprojekt inom kultursektorn.

Kreativa Europa

Elin Rosenström från Kulturrådet berättar om hur man kan söka bidrag inom Kreativa Europa för internationella projekt inom kultursektorn.

Europa för medborgarna

Emmy Bornemark från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor berättar om hur man kan söka bidrag inom Europa för medborgarna för internationella projekt inom demokrati och mänskliga rättigheter.