Film från konferensen För och med unga

Film från konferensen För och med unga - om att arbeta med ett ungdomsperspektiv för att förebygga våld och främja demokrati som genomfördes 29 mars 2017. För dig som vill fördjupa dig i vad ett ungdomsperspektiv kan innebära i praktiken och hur det kan integreras i ett övergripande lednings- och styrningsarbete.

För och med unga - om att arbeta med ett ungdomsperspektiv

Inledning (Maria Nyman, MUCF)

För och med unga - att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt med ungdomsperspektivet (Mika Fogelberg, MUCF)

Vad är en modellkommun? Om utveckling genom jämförelse (Marie Trollvik, SKL)

UNIK metod i Västerås ska öka ungas inflytande (Maria Reisten, Västerås kommun)

Unga som en resurs i våldsförebyggande arbete (Cecilia Narby, MUCF)

En kommun fri från våld - en modell för ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med barn och unga i ett helt närsamhälle (Sofie Kindahl, organisationen MÄN)

Ungas delaktighet och engagemang i det våldsförebyggande arbetet (Anna Lindeborg, Borås kommun)