Film från konferensen Forskning som förändrar 2015

Intervjuer med forskare och deltagare från konferensen Forskning som förändrar från december 2015 arrangerad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Ideell Arena.

Film från kunskapskonferens om civila samhället

Vilka svar ger forskningen idag och vilka kunskapsluckor finns? Vad behöver vi veta mer om och hur kan vi använda den kunskap som finns? Hur förhåller vi oss till forskningen och vad blir effekten av samverkan?