Samverkan med statliga myndigheter - om civila samhällets roll, särart och förutsättningar