Europeisk volontärtjänst, EVS

Ni kan ta emot volontärer från Europa eller skicka volontärer från Sverige. EU-programmet heter Europeisk volontärtjänst, EVS, och det är till för unga som är mellan 17-30 år som vill arbeta som volontär från 2 veckor till 12 månader.

EVS riktar sig till alla unga. Ni får EU-finansiering för resa, boende och fickpengar för volontären. Det finns inga krav på betyg eller på tidigare erfarenheter.

Komma igång med volontärverksamhet

Vill din kommun eller organisation komma igång med volontärverksamhet?

Komma igång med volontärverksamhet

Sända eller ta emot volontärer

Dessa kan ta emot volontärer från ett EU-land eller skicka volontärer från Sverige:

 • kommuner
 • organisationer
 • sociala företag
 • stiftelser
 • icke vinstdrivande föreningar

Dellösning på era utmaningar

EU-programmet är ett kraftfullt verktyg för att nå mål inom integration, arbetsmarknad, EU, internationellt, ungdomsperspektivet, tillväxtstrategi med flera. Det främjar solidaritet, tolerans och respekt i Europa.
Statistik visar att unga utvecklas, får nya perspektiv och kommer närmare studier och arbete.

Forskning visar på nyttan

Arbetsuppgifter

Ni bestämmer vilka arbetsuppgifter volontären ska ha. Det kan vara integration av flyktingar, att arbeta med seniorer, med medborgarservice, med arbetssökande eller att utvärdera organisationen. Volontären kan hjälpa unga att starta upp innovationsprojekt eller hjälpa till på föreningens kansli. Volontären kan även skapa egna projekt.

Bra för er och lokalsamhället

Volontären är en extra resurs, bidrar till ett öppet synsätt i samhället och påverkar människor att hjälpa varandra mer. Internt och i lokalsamhället ökar nyfikenheten och kunskapen om unga personers behov och intressen. Det ger reklam för lokalsamhället, ett ökat samarbete mellan olika aktörer i samhället och bidrar till att handel och turism ökar.

Kom igång med EVS i din organisation

Politiker, chefer och tjänstemän berättar

Hjälper unga som saknar jobb eller skola - artikel om Iters verksamhet

 

 

Så blir du volontär

Du som är mellan 17 och 30 år kan arbeta som volontär genom Europeisk volontärtjänst, EVS. Volontärtjänsten kan pågå från 2 veckor till 12 månader. Det finns inga krav på betyg eller av tidigare erfarenheter. Programmet riktar sig till alla unga. EU-programmet betalar resa, boende och fickpengar. Försäkring ingår. Du kommer att utvecklas som person, lära dig nya språk och lära känna andra kulturer.

Så blir du volontär

Volontärer berättar

Registrera dig i Solidaritetskåren

 

Visste du att?

EVS har funnits sedan 1996. Genom åren har omkring 75 000 ungdomar gjort volontärtjänst i ett annat europeiskt land.  

Ungefär 3000 svenska ungdomar har varit EVS-volontärer under perioden 1992-2017.

RAY-statistik

Efter sitt deltagande planerar 82.2 procent av volontärerna att studera eller göra praktik.

 

 

RAY-statistik

Efter sitt deltagande tror 76.2 procent av volontärerna att deras chanser att få ett jobb har ökat. 85.8 procent av volontärerna anser att de har blivit medvetna om vilka kompetenser de vill vidareutveckla.

 

RAY-statistik

Efter sitt deltagande har 83.9 procent av volontärerna utvecklat sin förmåga att förhandla om lösningar när det finns olika ståndpunkter.

 

RAY-statistik

85.7 procent av volontärerna har utvecklat sitt intresse och engagemang för samhällsfrågor efter sin medverkan.

 

RAY-statistik

97.4 procent av volontärerna har förbättrat sin förmåga att kommunicera med människor som pratar ett annat språk. 95.5 procent av volontärerna kommer lättare överens med människor med annan kulturell bakgrund efter att ha medverkat i en volontärverksamhet.

 

RAY-statistik

96.1 procent av volontärerna planerar att utveckla sina utländska språkkunskaper efter sin projektmedverkan.

 

Källa: Resultat från studien Research Based Evaluation of Erasmus+ Youth in Action, 2017.

Bilder med statistik om programmet Erasmus+ Ung och Aktiv under rubriken Visste du att?

Mer om studien Research Based Evaluation of Erasmus+ Youth in Action, 2017

 

Mål med EVS

EVS ger unga i åldrarna 17-30 år en möjlighet att personligt engagera sig när de arbetar som volontär i ett annat land i EU eller utanför EU. Programmet ska vara tillgängligt för alla.

EVS ska:

 • främja ungdomars samhällsengagemang
 • utveckla ungdomars solidaritetskänsla
 • främja ömsesidig förståelse
 • stödja ungdomars engagemang i organisationer
 • stödja organisationer som är verksamma inom ungdomsområdet
 • främja europeiskt samarbete inom ungdomspolitiken

Erasmus+ logotyp