EU:s fonder och program

Europeiska unionen är med och finansierar projekt i medlemsländer och samarbetsprojekt mellan flera medlemsländer. Som privatperson kan du inte få direkta ekonomiska stöd från EU. Privatpersoner kan däremot delta i EU-projekt som drivs av exempelvis olika typer av organisationer, skola, arbetsgivare med flera. Civilsamhälles organisationer har möjligheter att kunna söka EU-stöd.

Gemensamt för de projekt som finansieras av EU:s fonder och program är att de ska bidra till att uppfylla EU:s mål och politik samt att stärka det europeiska samarbetet.

EU:s fonder och program kan delas in i två grupper: struktur- och investeringsfonder samt sektorsprogram. Den största delen av EU:s budget finansierar fonderna och programmen. Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, utgör en tredjedel av EU:s budget. Dessa ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. Dessa program handläggs oftast av en myndighet medan sektorsprogrammen handläggs av EU-kommissionen

På riksdagens webbplats, se nedan, finns information uppdelat på flera olika områden, till exempel landsbygdsutveckling, arbetsmarknad, forskning, företagande och kultur. Där finns även relevanta länkar som hjälper dig att hitta ytterligare information.

För varje EU-program finns också ansvarig myndighet och eventuell nationell kontaktpunkt angiven som du kan vända dig till för mer information.

Här hittar du mer information om andra EU-stöd som civilsamhällesaktörer kan söka hos MUCF och EU.