Europeiskt kunskapscenter för ungdomspolitik

EKCYP innehåller aktuell information och forskning som rör ungdomar i hela Europa.

Kunskapsbank för informationsutbyte

EKCYP (European Knowledge Centre for Youth Policy) är en kunskapsbank för informationsutbyte och dialog mellan beslutsfattare, yrkesverksamma och forskare.

Alla som arbetar eller är intresserade av ungdomspolitik kan registrera sig på kunskapsbanken där man bland annat kan söka publikationer efter ämnesområde, information om hur ungdomspolitiken ser ut i de olika länderna, samarbetspartners och goda exempel. Har du en skrift eller ett praktiskt exempel på hur man kan arbeta med ungdomspolitik, kan du skicka in ditt bidrag till kunskapsbanken.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ansvarig myndighet för att rapportera in uppgifter om Sverige till EKCYP.

Kunskapsbanken EKCYP, European Knowledge Centre for Youth Policy (på engelska)

Partnerskap för ungdomspolitik och forskning

Det europeiska kunskapscentret är en del av ett partnerskap mellan EU-kommissionen och Europarådet för ungdomspolitik, ungdomsforskning och ungdomsarbete. Partnerskapet bildades för att utveckla en enhetlig strategi för ungdomsområdet.

Partnerskapet genomför utbildningar, seminarier och nätverksmöten för ungdomsarbetare, ungdomsledare, utbildare, forskare, beslutsfattare, experter och yrkesverksamma. Aktiviteterna organiseras och administreras av partnerskapets sekretariat i Strasbourg.