Europeisk hågkomst

Syftet med bidraget är att reflektera om de grundläggande värden som finns i Europa, till exempel demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Europas historia kan användas för att lära av erfarenheter och blicka framåt i en demokratisk anda.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag: 1 mars 2018.

Programområdet stöder projekt som:

  • syftar till att förstå bakgrunden till de totalitära regimerna i Europa under 1900-talet (nazismen, fascismen, stalinismen) och att högtidlighålla minnet av offren för dessa regimer,

  • viktiga händelser och historiska vändpunkter i Europas nutidshistoria och dess betydelse för dagens Europa.

  • Aktiviteterna ska bidra till försoning, interkulturell dialog och ömsesidig förståelse.

Prioriteringar

År 2016 – 2020 finns fyra prioriteringar för bidraget.

1. Minneshögtider för viktiga historiska vändpunkter i Europas nutidshistoria. År 2018 uppmärksammas:

1918 Första världskrigets slut – nationalstaternas uppgång och misslyckandet med att skapa samarbete och fredlig samexistens i Europa
1938/1939 Början på andra världskriget
1948 Början på kalla kriget
1948 Haagkongressen och den europeiska integrationen
1968 Protest- och medborgarrättsrörelser, invasionen av Tjeckoslovakien, studentprotester och antisemitisk kampanj i Polen

2. Civilsamhälle och medborgarengagemang under totalitära regimer
3. Utfrysning och förlust av medborgarskap under totalitära regimer: lärdomar för dagens samhälle
4. Övergång till demokrati och anslutning till Europeiska unionen

2018 är även Europaåret för kulturarv (European year of cultural heritage) vilket också är en prioritering även inom Europa för medborgarna.

Prioriteringar

Ni kan söka

Kommuner, landsting, ideella organisationer, forskningsinstitut, organisationer för överlevande, museer med flera.

Ansökan

Ni ansöker hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Ni måste registrera organisationen i en separat databas innan ansökan kan göras. Vår roll är att sprida information om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen.

Det är viktigt att ni inte börjar ert projekt innan ni har fått beslut om att ni får bidrag och innan ni har skrivit under ett kontrakt. Detta för att ni ska vara säkra på att ni får tillbaka era kostnader.

1. Registrera din organisation

2. Ansökan hos EACEA

Det här kan bidraget gå till

Till exempel forskning, icke-formella utbildningsprogram, debatter, utställningar.

Kriterier

Projektet ska äga rum i något av de länder som deltar i projektet.

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i max 18 månader.

Bidragets storlek

Maxbelopp för ett projekt är 100 000 euro.

Cirka 20 procent av Europa för medborgarnas totala budget ska gå till detta programområde.