Ett inkluderande samhälle

Välkommen på en konferens om social inkludering genom insatser i kommun och civilsamhälle.

En kunskapsdag med metoder för samverkan, lärande exempel och bidrag att söka för att förbättra de lokala förutsättningarna.

Dagen vänder sig till dig i kommun eller inom det civila samhället som arbetar med eller på annat sätt berörs av insatser riktade till unga och som syftar till social inkludering.
Program till Ett inkluderande samhälle

Konferensen är kostnadsfri och fika och lunch ingår.
Tid: 24:e oktober kl. 09.00 – 15.30
Plats: Elite Park Avenue, Göteborg
Anmälan: Konferensen är för tillfället fullsatt