Ett europeiskt perspektiv på alternativa lärandemiljöer

#EUNEETS är en konferens om inkludering av unga som står långt från skola, arbetsliv och deltagande genom innovativa, icke-formella metoder.

Alternativa lärandemiljöer för att stärka unga som står långt från skola och arbetsliv

NEET är en engelsk förkortning: a young person who is "Not in Education, Employment, or Training".  På svenska använder vi ofta termen unga som varken arbetar eller studerar. Konferensen #EUNEET handlar om hur vi kan stärka dessa unga i Europa.

Program

  • Ett europeiskt perspektiv på alternativa lärandemiljöer.
    Ian Goldring, ProjektWorks Director och JobTown expert, presenterar sin SALTO-studie ”On track – different youth work approaches for different NEEET situations” och delar med sig av inspirerande exempel från Europa med fokus på deras framgångsfaktorer. 
  • Icke-formellt lärande som en språngbräda för unga i utanförskap – var, varför, hur.
    Möt drivkrafterna bakom verksamheten Iter, Social resursförvaltning Göteborgs Stad, som framgångsrikt arbetat med att skicka unga i utanförskap på europeisk volontärtjänst. Vi kommer även tillsammans med aktörer som ESF, Arbetsförmedlingen och Göteborgsregionens Kommunalförbund att titta på var, varför och hur alternativa lärandemiljöer fungerar som en språngbräda för unga och hur effektiv samverkan ser ut. 
  • Så kan vi identifiera/validera “soft skills” från alternativa lärandemiljöer.
    En intensiv debatt om validering förs på svensk och europeisk nivå. Vilka metoder finns för att validera generella kompetenser (soft skills), hur stärker de individens lärande och hur tas de emot av arbetsgivare är frågor vi tittar närmre på med Anna Lundqvist, projektledare för valideringsarbete inom Studieförbunden. 

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med unga inom kommun, skola, fritid samt civilsamhället.

Tid

15 juni 2017, klockan 11-17.

Plats

Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri och MUCF står för eventuella resekostnader och boende vid behov (uppge detta vid anmälan så sköter vi bokning). 

Kontaktperson

Åsa Gunvén, projektledare
e-post: asa@gunven.eu

Anmälan

Konferensen är fullsatt.
Då intresset för konferensen är så stort så kommer vi att filma de flesta programdelarna samt sända live via Facebook. Hör av er till kontaktperson Åsa Gunvén om ni vill få länkar till videon samt material och dokumentation från konferensen.