En professionaliserad röst för barnen?

En professionaliserad röst för barnen syftar till att undersöka bakgrunden till denna professionaliseringsprocess och hur förändrade relationer mellan civilsamhällets organisationer och det offentliga samhället inverkar på den barnrättspolitik som förs fram av BRIS. 

Projekttitel, forskare och lärosäte

En professionaliserad röst för barnen. Karin Osvaldsson och Johanna Sköld. Linköpings universitet.

Vad handlar forskningen om?

Studien handlar om att undersöka organisatoriska förändringar som BRIS- Barnets rätt i samhället – genomfört under sin drygt 40-åriga historia. Tyngdpunkten ligger på den senaste omorganisationen, där BRIS i stället för att låta hundratals volontärer ta emot barns och ungas kontakter anställde knappt tjugo så kallade BRIS-kuratorer som idag är de som tar emot telefonsamtal, chattar och mejl. Vi jämför denna omorganisering, med tidigare organisatoriska förändringar och med de ideologiska slitningar som BRIS genomgick precis när organisationen bildades. 

Vad är de viktigaste resultaten av forskningsprojektet?

Studien visar bland annat att beslutet att ”professionalisera” kontakterna under 2010-talet genom att anställa personal föregåtts av flera tidigare diskussioner om professionaliseringsbehov. Tidigare professionaliseringsdiskussioner drevs främst med argument om behov av ökad kvalitet i kontakter med unga, men att förarbetet till den senaste professionaliseringen hade en ytterligare komponent: ekonomiska hänsyn. Andra resultat rör de förändringar av rollerna som förbundsordförande och senare generalsekreterare haft i organisationen, samt vilka ideologiska motsättningar som funnits i organisationens historia.