En andra chans

Att det finns en grupp ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är ingen nyhet. I Norrköping får de något många efterlyser: en andra chans. En lösning som ger ovanligt bra resultat. Sjuttio procent går vidare till utbildning eller anställning.

– Vi har sett att det behövs en alternativ väg in på arbetsmarknaden för de ungdomar som riskerar att hamna utanför och det är det vi försöker vara, säger Ann-Christin Bleckert, samordnare för Second Chance School på Hagagymnasiet.

Konceptet är väldigt enkelt. Second Chance School är ett individuellt program där varje elev får en skräddarsydd utbildning som utvecklas i nära samarbete med en lämplig arbetsgivare.

– En tjej sa ”jag vill jobba på bensinstation”. Då gällde det att hitta en station som kunde ta emot henne och sedan fick de göra en lista över saker hon måste kunna för att jobba där. Sedan prickade de av sakerna på listan när hon hade lärt sig dem, säger Lars Alfon som arbetar på utbildningskontoret i kommunen.

70 procent går vidare

Arbetssättet fungerar bra. Ungefär 70 procent av eleverna på Second Chance School går vidare till utbildning eller anställning. Många liknande insatser kommer inte i närheten av de siffrorna.

Projektet är en del i ett europeiskt nätverk som samarbetar på flera sätt. Bland annat anordnas lärarutbyten mellan de olika deltagande länderna.

Men kanske allra viktigast är Youth Summits, de stormöten som ordnas varje år. Då träffas alla som har med de olika Second Chance Schools att göra: lärare, politiker, tjänstemän – och inte minst ungdomarna själva.

– Ungdomarna hjälper till att ordna olika former av workshops och liknande saker. Det är upp till värdlandet att bestämma hur stort mötet ska vara och hur det ska se ut, berättar Lars Alfon.

Sverige värd för Youth Summit

Våren 2010 var det dags för Norrköping att arrangera en Youth Summit i Sverige där ungdomar och personer med ansvar för ungdomspolitiken skulle mötas. Det gjorde man ihop med grannstaden Linköping. Mötet fick stöd av Ung och Aktiv i Europa eftersom det handlade om att sammanföra unga och beslutsfattare för en dialog om samhället och ungas inflytande.

Då slog det isländska askmolnet till och gjorde det omöjligt för deltagarna från bland annat Portugal och Spanien att ta sig till Sverige. Några av de andra gästerna lyckades åka buss istället så arrangemanget blev av, om än i mindre skala.

– Det blev jättebra ändå, även om det var synd att alla inte kunde komma, säger Lars Alfon.

Tydlig internationell vinkel

Några elever per år får chansen att göra yrkesutbyten i andra länder. Second Chance School är ett av få individuella program – det kan rent av vara det enda i Sverige – som arbetar med en så tydlig internationell vinkel.

Något de själva tycker är konstigt eftersom det ger så bra resultat.

– Det här med att världen är större än bara det absoluta närområdet ställer helt andra krav på ungdomarna. De kommer till en plats de aldrig varit på förut, träffar människor de aldrig träffat förut och möter ett språk de inte behärskar till fullo – och alla utmaningar förväntas de klara. Men anledningen till att vi fortsätter är att vi ser att det är väldigt utvecklande och viktigt för ungdomarna, säger Ann-Christin Bleckert.

Text: Elisabet Wahl