Efter att ni genomfört Lupp-undersökningen

Efter att Lupp-undersökningen har genomförts så ska resultaten analyseras och komma till användning i det lokala eller regionala utvecklingsarbetet.

Personer sitter och diskuterar i en sal.

Analysverktyg

Lupportalen är den webbaserade plattform som används för Luppundersökningen från och med 2015. I portalen går det att göra enklare analyser av resultaten. Den ansvariga kommunen, stadsdelen eller ert kommunsamarbete kan även få underlaget i form av en samlad datafil för fördjupande analyser i annat statistikverktyg.

Komplettera med annan statistik

Webbportalen Ung idag samlar den officiella statistiken gällande ungdomar och kan komplettera den kunskap som Luppresultatet ner.

Ung idag

Att sammanfatta och beskriva sin analys

Ni väljer hur resultatet ska presenteras. En rapport ska belysa arbetet och ge en övergripande beskrivning av resultaten. Den kan även ge fördjupad bild av några särskilt viktiga frågor.

Analyserna bör vara en del av ett större utvecklingsarbete. Ni kan till exempel göra fördjupande intervjuer med unga på områden som identifieras som utvecklingsområden.

I vissa kommuner används Lupp som ett stöd och indikatorer i det ordinarie uppföljningsarbetet. Resultaten kan användas som underlag för diskussioner i kommunens politiska församlingar och bland tjänstepersoner i olika förvaltningar.

Att tänka på efter