Efter att ni genomfört LUPP

Efter att LUPP har genomförts så ska resultaten analyseras och komma till användning i ert utvecklingsarbete och beslut som rör unga.

Personer sitter och diskuterar i en sal.

Analysverktyg

I LUPP-portalen går det att göra enklare analyser av resultaten. Den ansvariga kommunen, stadsdelen eller ert kommunsamarbete kan även få underlaget i form av en samlad datafil för fördjupande analyser i annat statistikverktyg.

Komplettera med annan statistik

ungidag.se finns statistik om unga från 12 myndigheter. Det kan komplettera den kunskap som ert resultat av LUPP ger.

Att sammanfatta och beskriva sin analys

Ni väljer hur resultatet ska presenteras. Den kan till exempel belysa arbetet och ge en övergripande beskrivning av resultaten. Den kan även ge fördjupad bild av några särskilt viktiga frågor.

Analyserna bör vara en del av ett större utvecklingsarbete. Ni kan till exempel göra fördjupande intervjuer med unga på områden som identifieras som utvecklingsområden.

I vissa kommuner används LUPP som ett stöd och indikatorer i det ordinarie uppföljningsarbetet. Resultaten kan användas som underlag för diskussioner i kommunens politiska församlingar och bland tjänstepersoner i olika förvaltningar.

Att tänka på efter