Driva organisation

Vi fördelar bidrag till etniska organisationer, hbtq-organisationer och barn- och ungdomsorganisationer.

Gör en bra ansökan - driva organisation

Organisationer kan få bidrag för basverksamhet som till exempel att ge lön till en kanslist eller annan administration.

Organisationen ska arbeta med frågor i Sverige och verksamheten ska vända sig till människor som bor här.

Barn- och ungdomsorganisationer

Bidraget till ungdomsorganisationer är ett sätt att ge stöd till ungas ideella engagemang. Grundtanken är att samhället vinner på att ungdomar är delaktiga och kan påverka.
Till bidraget för barn- och ungdomsorganisationer.

Etniska organisationer

Bidrag till etniska organisationer som arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.
Till bidraget för etniska organisationer.

Hbtq-organisationer

Bidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Till bidraget för hbtq-organisationer.