Dom från förvaltningsrätten

Myndigheten mottog igår en dom från förvaltningsrätten. Domen gäller MUCF:s beslut att neka Sveriges unga muslimer (SUM) statsbidrag.

Myndigheten mottog igår en dom från förvaltningsrätten. Domen gäller MUCF:s beslut att neka Sveriges unga muslimer (SUM) statsbidrag. Förvaltningsrätten upphäver MUCF:s beslut och återförvisar ärendet till myndigheten för förnyad handläggning.
MUCF kommer nu analysera domen.

Nyhetsdatum: 
2017-11-15