Direktsändning från utbildningen Rätt att veta!

Den 14 november klockan 9-17 direktsänder vi vår utbildningsdag i Växjö på länken nedan. Utbildningen handlar om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Direktsändning från utbildningen Rätt att veta!

Kontakt vid tekniska problem

Om du har tekniska problem och inte får igång sändningen kan du följa instruktionerna på Youtubes supportsida på webben. 

Om instruktionerna ändå inte hjälper kan du kontakta Öppna Kanalen Växjö på e-post: info@okv.se

Program

09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen Youmo i praktiken.
Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

09.45 Vad är Youmo.se?
Förra året gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se. I föreläsningen berättar vi om resultaten från behovsanalysen och presenterar sajten. Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet.

10.30 Paus

11.00 TMO - Traumamedveten omsorg
Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt. Utbildare från Rädda Barnen.

12.00 Lunch

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet?
Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet. Sandra Dahlén är utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet.

16.00 Presentation av projektet Friends to Friends i Kronobergs län
Farhad Khaghani berättar om projektet Friends to Friends med syfte att öka kunskapen kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) hos ungdomar boende på HVB för ensamkommande. Farhad Khaghani är verksamhetsledare på Noaks Ark Småland och Halland.

16.15 Information om RFSL Kronobergs arbete med att möta nyanlända
Representant från RFSL Kronoberg.

16.30 Avslutning

Om utbildningen

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Noaks Ark Småland och Halland och RFSL Kronoberg har därför bjudit in till en dag med kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om frågorna med utgångpunkt från sajten Youmo.se.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Det kan vara personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande.