DIGITALT: Forumkonferensen 2020

– en dag om trender i ideellt engagemang, nya digitala landskap och framtidens hållbara effekter

Forumkonferensen är en mötesplats för dialog om hållbar samhällsutveckling och ett utmärkt tillfälle för civilsamhället och myndigheter att mötas och hitta lösningar på gemensamma utmaningar. 
Under dagen ger forskare och civilsamhällesorganisationer sina perspektiv samtidigt som dialogen står i centrum. 

Konferensen är ett samarrangemang mellan MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället). 

Vi välkomnar både dig som är verksam inom det civila samhället och dig som är representant för offentlig verksamhet.

Tid och plats

Datum och tid: 28 maj 2020 kl. 9.30-14.30

Plats: Via Zoom på grund av Corona

Samarrangör: NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället)

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri.

Om du ångrar din anmälan – hör av dig till oss så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.

Anmälan

  • Konferensen är fullbokad! Om du vill sätta upp dig på reservlistan, kontakta elisabet.johansson@mucf.se
  • Om du anmälde dig till den fysiska konferensen så gäller din anmälan även för den digitala konferensen.
  • Har du ångrat dig och inte kan delta, var snäll och avanmäl dig, då många är intresserade av att delta.

Program

Agenda 2030

Koppling till Agenda 2030

Med konferensen vill vi bidra till målen i Agenda 2030, speciellt vill vi belysa mål 10, 16 och 17. 

Mål 10 Minskad ojämlikhet. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Under konferensen vill vi arbeta med deltagande metoder och konferensens mål är att bredda dialogen som förs i Partsgemensamt forum för att fler ska få göra sina röster hörda.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Genom att skapa en plattform för dialog mellan beslutsfattare och det civila samhället kan vi ta tillvara civilsamhällets expertis i viktiga samhällsfrågor och värna demokratin.

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap. Samarbete och partnerskap är viktigt även på nationell och lokal nivå. Regeringen ser möten mellan olikheter som en kreativ kraft och välkomnar innovativa partnerskap kring Agenda 2030 på fler områden. Vi ser Forumkonferensen som en plats där nya idéer om hur vi kan möta gemensamma utmaningar får utrymme att växa fram genom dialog och samskapande.

Tillbakablick 2018

Om du är nyfiken på Forumkonferensen 2018 så hittar du en del filmklipp på:

Forumkonferens 2018