Digital utbildning: Inkludering av unga med begränsade möjligheter: 18-21 januari 2021

Behöver du utvecklas inom området för inkludering av unga med begränsade möjligheter? Eller jobbar du med volontärprojekt genom Europeiska Solidaritetskåren? Då är du välkommen att ansöka om en plats till en internationell utbildning organiserad av MUCF där du får lära dig mer i ämnet.

Du kommer få lära dig mer om hur du kan jobba med inkludering av unga med begränsade möjligheter genom volontärprojekt samt få en förståelse för hur dessa projekt kan vara ett effektivt verktyg för att stödja unga med begränsade möjligheter. 

18-21 januari 2021

Ansök om en plats senast den 29 november via SALTO-Youth:s webbplats. Utbildningen är kostnadsfri.

Program och ansökan: Key to Inclusion

Utbildningen arrangeras tillsammans med SALTO-Youth som är europeiskt resurscentrum för Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren. Utbildningar som arrangeras inom SALTO-Youth samlar deltagare från flera olika europeiska länder och hålls därför på engelska.