Digital skrivarstuga: Erasmus+ Mobilitet och Ungdomsdialog

Välkommen till vår digitala skrivarstuga med fokus på EU-programmet Erasmus+ och programområdena Mobilitet (ungdomsutbyten och kompetensutveckling) (KA1) och Ungdomsdialog (KA3).

En skrivarstuga är av mer praktisk karaktär och riktar sig främst till verksamheter som är intresserade av att söka bidrag inom Erasmus+ men som inte har gjort det tidigare. Vi går igenom hur en ansökan ser ut och tittar närmare på hur ni skapar deltagande i projekten samt hur ni arbetar med måluppföljning, resultat och spridning. Efteråt kommer du som deltar att ha fått en fördjupad förståelse för de möjligheter som finns att engagera dig och din verksamhet i internationella projekt. 

Datum, tid och plats

Skrivarstugan genomförs digitalt via verktyget Zoom. 

1 september 2020, klockan 10.00-14.45

Medverkan är kostnadsfri. 

Anmälan

Anmäl dig senast den 25 augusti 2020. 

Anmäl dig till digital skrivarstuga: Erasmus+

Vi reserverarar oss för att vi kan komma att ställa in skrivarstugan om antalet anmälda är för få. 

Preliminärt program

Vi reserveras oss för eventuella ändringar i programmet som kommer att fastställas närmare inpå datumet för skrivarstugan. 

9.30 Inloggning och test av teknik
10.00 Välkomna!
10.10 Projektets tidslinje. Hur ser en ansökan ut? Vilka är de formella och kvalitativa kriterierna?
10.40 Hur skapar vi deltagande i projekten?
12.00 Paus för lunch
13.00 Måluppföljning, resultat och spridning
14.30 Summering
14.45 Avslutning och tack! 

Om Erasmus+

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samar¬bete inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i Erasmus+. Riksidrottsförbundet är kontaktpunkt för sportdelen inom Erasmus+.

Erasmus+